informace o rzo (rozhlas a televize slovenska)

Rzo

Sledujte RTVS online: Váš průvodce světem RZO

Online streamy RTVS Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je verejnoprávna inštitúcia, ktorá prevádzkuje viacero televíznych a rozhlasových staníc. V rámci svojho poslania sprístupňuje RTVS svoj program aj online formou prostredníctvom online streamov. Diváci a poslucháči tak majú možnosť sledovať alebo počúvať svoje...